Veelgestelde vragen

 

Wanneer word ik uitbetaald?

Salaris wordt elke week op woensdag uitbetaald. Afhankelijk van de bank waarbij je aangesloten bent, ontvang je jouw salaris. Zodra jouw salaris is overgemaakt ontvang je een salarisstrook. Heb je op donderdag nog geen salarisstrook ontvangen? Neem dan contact met ons op. Bekijk ook het compleet overzicht van betaalmomenten.

Bouw ik pensioen op?

Volgens de ABU CAO die wij volgen, bouw je automatisch StiPP Pensioen op, gebaseerd op gewerkte weken. Indien je gewerkt hebt in een week, wordt dit gerekend als gewerkte week, ongeacht het aantal uren dat je hierin gewerkt hebt.

 • De eerste 26 gewerkte weken bouw je geen pensioen op.
 • Vanaf de 26e gewerkte week tot de 78e gewerkte week bouw je StiPP Basis pensioen op.
 • Na de 78e gewerkte week bouw je StiPP Plus pensioen op.

Meer informatie over jouw pensioen vind je op de website van StiPP.

Inlenersbeloning

Vanuit onze ABU CAO werkt Alert met een Inlenersbeloning. Dit betekent dat we jouw dezelfde financiele voordelen geven als medewerkers van het bedrijf waar je werkzaam zal zijn. Deze voordelen komen uit de (eigen) CAO die het bedrijf hanteert. Onder deze Inlenersbeloning valt:

 • Het bruto uurloon.
 • Toeslagen (overwerk, onregelmatig werk, ploegen, feestdagen en verschoven diensten).
 • Netto onkostenvergoedingen.
 • Loonsverhogingen (algemeen en periodiek).
 • ADV dagen (indien van toepassing).

Wat is loonheffingskorting?

De loonheffingskorting is een financieel voordeel dat je in kunt zetten bij één van je werkgevers. Door gebruik te maken van deze korting betaal je over een bepaald gedeelte van je uurloon geen belasting. 

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het brutosalaris is het salaris dat je op contract aangeboden krijgt. Over dit salaris dien je belastingen en premies af te dragen aan de belastingdienst. Het bedrag dat overblijft, het nettosalaris, krijg je uitbetaald. Communicatie over salaris gaat altijd over het brutosalaris, aangezien premies en belastingen afhankelijk zijn van het aantal uren dat je per week werkt en of je gebruik maakt van de loonheffingskorting. 

Wat zijn reserveringen?

Reserveringen zijn als het ware geldbedragen die je opspaart voor bepaalde situaties. Onder deze reserveringen vallen:

 • Vakantiedagen
 • Feestdagen
 • Kort verzuim/ Bijzonder verlof
 • Vakantiegeld

Hoeveel reserveringen heb ik?

Onderaan je laatste salarisstrook vind je, onder het kopje "reserveringen", hoeveel reserveringen je per categorie opgebouwd hebt. 

Wanneer worden reserveringen uitbetaald?

Reserveringen zijn opgedeeld in opneembare reserveringen en reserveringen die uitbetaald worden bij bepaalde situaties. 
Zo kun je vakantiedagen en kort verzuim uit laten betalen als je verlof op wilt nemen of bijvoorbeeld naar de tandarts moet. Dit dien je bij je contactpersoon binnen Alert aan te geven.

De overige reserveringen krijg je uitbetaald op bepaalde tijdstippen. Zo ontvang je vakantiegeld in de eerste week van juni en krijg je salaris voor feestdagen indien de feestdag plaatsvindt en je genoeg reserveringen hebt opgebouwd. 

Stop je met werken voor Alert? Zeven weken na jouw laatste verloning ontvang je jouw resterende reserveringen.

Krijg ik transitievergoeding?

Wanneer je minimaal twee jaar in dienst bent bij Alert en jouw contract beëindigd wordt, heb je recht op een transitievergoeding. Dit recht vervalt wanneer je zelf het contract beëindigd, wanneer je de beëindiging geïnitieerd hebt, als je jonger dan 18 bent, wanneer je de AOW leeftijd bereikt en indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van jou.

Transitievergoeding wordt als volgt samengesteld:

 • 1/3 maandsalaris per dienstjaar over de eerste 10 dienstjaren.
 • 1/2 maandsalaris per dienstjaar voor jaren na 10 dienstjaren.
 • Eén maandsalaris per dienstjaar boven de 50 jaar (50+ers).

Krijg ik een contract?

Ga je werken bij één van onze relaties, dan ontvang je een uitzendovereenkomst en een plaatsingsbevestiging. De uitzendovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:690 van het burgelijk wetboek, is jouw contract met Alert. Hierin wordt jouw startdatum vermeld en de fase waarin jij je bevindt. 

 • Fase A: De eerste Fase binnen het uitzenden. Fase A wordt vooral aangegaan met Uitzendbeding. Dit betekent dat zowel Flexwerker als onderneming op ieder moment kan stoppen met de samenwerking, mits dit één werkdag van tevoren aangegeven wordt. Er kan vanuit Alert voor gekozen worden om een Fase A voor bepaalde tijd aan te gaan. Na 78 gewerkte weken kom je automatisch terecht in Fase B.
 • Fase B: In deze Fase krijg je telkens een tijdelijk contract. De duur van de contracten is afhankelijk van de afspraken tussen Alert en de werkplek. Er kunnen maximaal 6 tijdelijke contraten binnen 4 jaar gegeven worden. Na 6 contracten en/of 4 jaar kom je automatisch terecht in Fase C.
 • Face C: In deze Fase heb je met Alert een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Indien de werkplek geen werk meer heeft, loopt het contract met Alert nog door en zal passend vervangend werk gezocht worden.