Certificaten

Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid. Als HR partner verzekeren we onze relaties én onze medewerkers van de hoogste kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen, zijn we aangesloten bij de ABU, beschikken we over het NEN 4400-1 keurmerk en zijn we VCU gecertificeerd.
 

ABU Lidmaatschap

Alert HR Solutions is lid van de ABU (Algemene Bond voor Uitzendkrachten). De ABU is de grootste toonaangevende wergeversorganisatie binnen de uitzendbranche.

Als lid van de ABU staat Alert garant voor kwaliteit. De zware eisen waaraan een ABU-lid moet voldoen zijn o.a. op het vlak van veiligheid op de werkvloer, gedrag, arbeidsvoorwaarden en afdrachten (sociale premies).

Naast kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid, is Alert duidelijk in de afspraken dankzij de ABU CAO (NL). In deze CAO zijn alle vastgestelde regels terug te vinden. De CAO is ook te lezen in het Engels & Pools.

Wij zijn als lid te vinden op de website van de ABU.

SNA-keurmerk

Ontwikkeld om de risico's van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector. Hiervoor zijn wij getoets aan de ontwikkelde normen: de NEN 4400-1. Wij hebben een keurmerk voor:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Bekijk ons keurmerk in PDF.

VCU-certificering

Voor al onze medewerkers staan we garant voor een veilige werkplek. VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties)  is een procedure voor certificering van Veiligheid en Gezondheid, specifiek voor uitzendorganisaties.

VCU is onderdeel van VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Binnen dit programma worden dienstverlenende bedrijven objectief en structureel getoets en gecertificeerd op hun Veilig, Gezondheid en Milieu systemen. 

De VCU-certificering is bedoeld voor uitzendorganisaties die kandidaten detacheren of uitzenden aan VCA gecertificeerde bedrijven. 

Bekijk ons VCU-cerficaat in PDF.